. Zwiększ kontrast
A- A A+
zmień wielkość czcionki
INFO 24:
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2017-03-01

Zarządzenie Burmistrza

Zarządzenie  Nr WO/ 32/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 1 marca 2017  roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Odnowienie kościoła mariackiego w Świdwinie”.  

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ) oraz  uchwały Nr XXIII/184/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2016 r.  w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Świdwin z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy  o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie na 2017 rok zarządzam, co następuje:

 

§1. Ogłaszam konkurs na realizację zadania  publicznego w 2017 roku.

 

§2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik  do zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Ogłoszenie

Informacja finansowa

UM Świdwin
 
Urząd Miasta Świdwin,
Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, pow. świdwiński, woj. zachodniopomorskie
tel.: (94) 36520 11 (12, 13, 14), fax: (94) 3652283, email: ratusz@swidwin.pl, http://www.swidwin.pl
NIP: 6722003749, Regon: 330920825
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI