. Zwiększ kontrast
A- A A+
zmień wielkość czcionki
INFO 24:

Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

 

Bogdan Wachowiak – Kierownik Wydziału

 • koordynacja pracy wydziału
 • nadzór nad prawidłowością realizacji zadań w zakresie kompetencji pracowników wydziału

Jadwiga Mackiewicz

 • wykonywanie zadań należących do organu prowadzącego placówki oświatowe w odniesieniu do gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych dla potrzeb samorządu, kuratorium i Ministra Edukacji Narodowej
 • sporządzanie rocznego i zbiorczego zestawienia z wykonania budżetu szkół
 • przygotowanie materiałów do opracowania projektu budżetu na następny rok kalendarzowy
 • przygotowanie i sporządzanie informacji dotyczących stanu finansowego szkół i przedszkoli

Katarzyna Szalkiewicz-Tworek

 • prowadzenie spraw należących do samorządu w zakresie zdrowia
 • prowadzenie analizy problemów uzależnień i możliwości ich rozwiązywania na terenie miasta
 • opracowywanie projektów rocznych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • opracowywanie sprawozdań z realizacji programu
 • współpraca z organizatorami zadań realizowanych w ramach programu oraz ich rozliczanie
 • sporządzanie preliminarzy finansowych dotyczących realizacji zadań i planów programowych
 • opracowywanie sprawozdań z realizacji programu
 • wdrażanie na terenie miasta ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych
 • koordynowanie i udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • prowadzenie dokumentacji i organizowanie posiedzeń zespołu orzekającego w sprawie objęcia dobrowolnym lub przymusowym leczeniem osób uzależnionych

Anna Książek

 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących przedszkoli i szkół
 • gromadzenie bieżących danych statystycznych dotyczących przedszkoli i szkół
 • prowadzenie spraw dotyczących realizacji i egzekucji obowiązku szkolnego
 • prowadzenie spraw dotyczących sposobu i trybu organizowania nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży
 • prowadzenie dokumentacji i spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
 • prowadzenie dokumentacji odznaczeń i nagród dla nauczycieli
 • prowadzenie dokumentacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • prowadzenie dokumentacji nagród, stypendiów, fundacji, pomocy dla uczniów
 • coroczne przygotowywanie umów z podmiotami otrzymującymi dotacje z budżetu miasta
 • sporządzanie preliminarzy finansowych pod realizację zadań i planów
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji planów finansowych
 • nadzór nad realizacją zadań finansowych ze środków burmistrza miasta
 • koordynowanie działalności instytucji kultury, sportu i turystyki
INTERmedi@
Urząd Miasta Świdwin,
Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, pow. świdwiński, woj. zachodniopomorskie
tel.: (94) 36520 11 (12, 13, 14), fax: (94) 3652283, email: ratusz@swidwin.pl, http://www.swidwin.pl
NIP: 6722003749, Regon: 330920825
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI