. Zwiększ kontrast
A- A A+
zmień wielkość czcionki
INFO 24:

Wydział Inwestycji, Rozwoju i Promocji

 

Monika Spychalska – kierownik wydziału

 • Kierowanie całokształtem spraw Wydziału w realizacji wszystkich zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.
 • Opracowywanie okresowych projektów planów i programów rozwoju miasta w zakresie życia gospodarczego i społecznego.
 • Przygotowywanie i rozliczanie inwestycji, których inwestorem jest miasto.
 • Nadzór nad sprawami związanymi z pozyskiwaniem środków finansowych na realizowane przez miasto zadania z krajowych i zagranicznych fundacji, środków pomocowych z UE oraz dotacji celowych z budżetu państwa.
 • Nadzór nad organizowaniem i prowadzeniem promocji rozwoju gospodarczego, turystycznego, społecznego i kulturalnego miasta.
 • Przygotowywanie kompletu dokumentacji oraz przeprowadzanie procedur zamówień publicznych dla całego Urzędu.
 • Prowadzenie rejestru wszystkich przeprowadzonych w Urzędzie Miasta zamówień publicznych.
 • Przygotowywanie i przekazywanie rocznych sprawozdań do Urzędu Zamówień Publicznych o udzielonych zamówieniach publicznych w Urzędzie Miasta.
 • Pomoc merytoryczna w przeprowadzaniu zamówień publicznych na zadania realizowane przez jednostki podległe Urzędowi Miasta.
 • Prowadzenie spraw związanych z przystąpieniem miasta do stowarzyszeń.
 • Przygotowywanie propozycji do założeń budżetu w zakresie spraw należących do Wydziału.
 • Bieżąca analiza wykonywanych zadań ujętych w budżecie.
 • Prawidłowa realizacja budżetu w sprawach należących do Wydziału pod kątem zaplanowanych działań i przestrzeganie dyscypliny budżetowej w zakresie planowanych wydatków.

Krzysztof Mich

 • Pozyskiwanie środków finansowych na realizowanie przez miasto zadań z krajowych i zagranicznych fundacji, środków pomocowych z UE oraz dotacji celowych z budżetu państwa, a w szczególności:
 • bieżące rozpoznawanie możliwości wsparcia finansowego realizowanych zadań,
 • opracowywanie wniosków o dotację zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • analiza realizacji złożonych wniosków
 • rozliczanie wniosków.
 • Udzielanie pomocy jednostkom gospodarczym z terenu miasta w pozyskiwaniu środków finansowych.
 • Współuczestniczenie w opracowywaniu okresowych projektów planów i programów rozwoju gospodarczego i społecznego miasta.
 • Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, współorganizacja i prowadzenie szkoleń.
 • Popularyzacja prawa unijnego w szczególności w zakresie działalności gospodarczej.
 • Współdziałanie w pozyskiwaniu dla miasta inwestorów.
 • Prowadzenie spraw związanych z przystąpieniem miasta do stowarzyszeń.
 • Realizacja programów współpracy Świdwin – Prenzlau.

Grzegorz Szczepański

 • Organizowanie i prowadzenie promocji rozwoju gospodarczego, turystycznego, społecznego i kulturalnego miasta
 • przygotowywanie artykułów do prasy lokalnej informujących o bieżącej pracy Rady Miasta, Burmistrza, Urzędu Miasta i jednostek podległych oraz odpowiedzi na krytykę prasową,
 • bieżące informowanie mass mediów (lokalna prasa, radio, telewizja) o najważniejszych działaniach podejmowanych w mieście,
 • prowadzenie miejskiego portalu intrenetowego
 • inicjowanie i opracowywanie różnych wydawnictw promocyjnych,
 • Przygotowanie uczestnictwa miasta w targach, wystawach i innych imprezach promocyjnych.
 • Udzielanie pomocy jednostkom gospodarczym z terenu miasta w organizowaniu promocji ich działalności w kraju i zagranicą.
 • Współdziałanie w pozyskiwaniu dla miasta inwestorów.
 • Współudział w realizacji programów współpracy Świdwin – Prenzlau.
 • Prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej Urzędu Miasta Świdwin.
 • Zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu informacji o wniesionych petycjach.
UM Świdwin
Urząd Miasta Świdwin,
Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, pow. świdwiński, woj. zachodniopomorskie
tel.: (94) 36520 11 (12, 13, 14), fax: (94) 3652283, email: ratusz@swidwin.pl, http://www.swidwin.pl
NIP: 6722003749, Regon: 330920825
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI