. Zwiększ kontrast
A- A A+
zmień wielkość czcionki
INFO 24:

Urząd Stanu Cywilnego

 

Małgorzata Kłoczko: Kierownik Wydziału

 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
 • przyjmowanie dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego w USC oraz zawieranie małżeństwa przed kierownikiem USC
 • wydawanie zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej
 • wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa w USC przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • przyjmowanie oświadczeń o powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 • sporządzanie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu
 • transkrypcja aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządzonych za granicąprostowanie
 • błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego
 • uzupełnianie brakujących danych w aktach stanu cywilnego
 • wydawanie zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku
 • wydawanie zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
 • organizowanie uroczystości wręczania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanych przez Prezydenta RP (na życzenie Jubilatów)
INTERmedi@
Urząd Miasta Świdwin,
Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, pow. świdwiński, woj. zachodniopomorskie
tel.: (94) 36520 11 (12, 13, 14), fax: (94) 3652283, email: ratusz@swidwin.pl, http://www.swidwin.pl
NIP: 6722003749, Regon: 330920825
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI